Η εταιρεία Μπαλάνος αναλαμβάνει κάθε εργασία σιδηροκατασκευής  όπως κάγκελα, περιφράξεις ,σιδηροκατασκευές για πυλωτές ,σκάλες μεταλλικές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κ.α